Köszöntő

Tisztelt Kormánytisztviselő!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2012. július 1-jével létrehozta a Magyar Kormánytisztviselői Kart (továbbiakban: Kar).

A kormánytisztviselőket – mint egy hivatásrend tagjait - tömörítő, önálló önkormányzattal rendelkező kamara létrehozásának célja, hogy egységes szervezeti, jogi és működési kereteket biztosítson számukra a szakmai érdekképviselet, a jogvédelem, a szakmai feladatellátás területén, magára vállalva egyes állami feladatokat is.

A Kar létrehozásával olyan közös értékalapú egységes hivatásrend jött létre először a magyar történelem folyamán, amely hozzájárulhat a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez. Meggyőződésünk, hogy Magyarország jövőjének egyik kulcseleme a szakmája iránt elkötelezett, felkészült, megújulni kész, a korrupciót elutasító, magas etikai követelményeket érvényesítő kormánytisztviselő, aki minden körülmények között korrekt szakmai partnere a mindenkori politikai vezetésnek. Tevékenységével a közjót szolgálja, felelősséggel és a törvényesség maximális betartásával.    

A Kar, mint köztestület ennek szellemében gyakorolja a törvényben előírt szakmai érdekképviseleti jogosítványait, részt vesz a kormánytisztviselőket érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, és felvállalva akár tagjainak egyéni, hivatásrendbeli problémáit, közreműködik azok megoldásában. 

 

Köszönti:

Dr. Jávor András
elnök